پودر کمپلکس مو


صد در صد ارگانیک و  ترمیم کننده ساختار داخلی و خارجی مو  است . این پودر را میتوان با دکلره و یا رنگ مو ترکیب کرد.یک پیمانه از پودر کمپلکس را با یک پیمانه پودر دکلره ترکیب کرد  . در رنگ به ازای یک رنگ صد میل یک پیمانه پودر کمپلکس اضافه کنید. پودر کمپلکس از دمیج شدن موها جلوگیری کرده و ساختار دمیج  قبلی مو را بازسازی میکند .

وقتی از این محصول استفاده میکنید موها براق شده و سالم  می شود .همچنین با پودر کمپلکس میتوان کمپلکس تراپی را انجام داد .قیمت این محصول نسبت به همتایان خود باور نکردنی است .یکی دیگر از ویژگیهایی که این محصول را از رقبای خود متمایز میکند پودری بودن این محصول است .


https://t.me/starshahrvand/388

کمپلکس

منبع : استار شهروند |کمپلکس مو
برچسب ها : پودر ,محصول ,پیمانه ,پیمانه پودر